ന്യൂഡൽഹി: ക്ഷീരോല്‍പ്പന്ന വിപണന മേഖലയിലെ പ്രമുഖ ബ്രാന്‍ഡായ അമൂല്‍ പരീക്ഷണാര്‍ത്ഥം ഒട്ടകപ്പാല്‍ വിപണിയിലിറക്കുന്നു. “അമൂല്‍ ക്യാമല്‍ മില്‍ക്ക്” എന്നാകും ഈ ഉല്‍പ്പന്നത്തിന്റെ ബ്രാന്‍ഡ് പേര്. ഗുജറാത്തിലെ ഗാന്ധിനഗര്‍, അഹമ്മദാബാദ്, കച്ച്‌ എന്നിവിടങ്ങളിലാകും ആദ്യം ഇവ വില്‍പ്പനയ്‌ക്കെത്തുക.

ആദ്യമായാണ് അമൂല്‍ ഒട്ടകപാലിന്റെ വിപണിയിലിറങ്ങുന്നത്. പായ്ക്കറ്റിലാവും പാൽ എത്തുക. അരലിറ്ററിന്റെ പായ്ക്കറ്റ് പാലിന് അമ്പത്‌ രൂപയാണ് വില. കച്ച്‌ മേഖലയില്‍ നിന്നുളള ഒട്ടക കര്‍ഷകരില്‍ നിന്നാണ് അമൂല്‍ ഒട്ടകപ്പാല്‍ ശേഖരിക്കുക.